På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Riktvärden för buller

Riktvärden för trafikbuller
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  

Tågtrafik, riktvärden 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt

Vägtrafik, riktvärden
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Flygtrafik, riktvärden
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA FBN utomhus vid fasad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-02-05