På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, det kanske inte man tänker på alla gånger.
I Kiruna kommun varierar vattentillgången och på en del platser är det begränsad tillgång t.ex. på skidorterna under högsäsong.
Det borde uppmana alla och envar att vara försiktiga så att vårt vatten fortsätter att vara rent. Det är lättare hänt att vatten förorenas än man tror, t.ex. kan en liter olja förorena tusentals kubikmeter vatten.

I Kiruna kommun har nästan alla orter kommunalt dricksvatten, ett par turistanläggningar och Esrange har egna större anläggningar.
Sammanlagt finns 21 vattenverk och Tekniska verken i Kiruna AB, TVAB, är ansvarig för produktionen av det kommunala dricksvattnet. I deras egenkontroll finns rutiner för hur lokaler, utrustning, provtagning m.m. ska skötas så kvaliten på dricksvattnet säkerställs.

Mer information om Kiruna Kommuns vattenverk hittar du på Tekniska Verkens hemsida: https://www.tekniskaverkenikiruna.se/privat/vatten-och-avlopp/vatten/vattenverk-och-ledningsnat/

Vattentäkter

De flesta vattentäkter är brunnar, grävda eller borrade. Tre vattenverk har ytvattentäkter; Abisko, Kiruna och Vittangi. Grundvatten är i allmänhet stabilare och säkrare än ytvatten därför behöver ytvattentäkter mer beredning och kontroll.

Desinficering/provtagning

Nästan alla vattenverk har desinficering av vattnet. De flesta med brunnar använder UV-ljus, någon brunn och alla med ytvatten har klorering.
Provtagning för laboratorieanalys av dricksvattnet sker enligt fastställt kontrollprogram där de mindre anläggningarna med grundvatten, brunnar, provtas vid 5 tillfällen per år, de mindre anläggningarna med ytvatten, Vittangi och Abisko, 12 gånger per år och Kirunas vatten varje vecka eller 52 gånger per år. Bestämmelser som gäller dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten de gäller för en uppfodring av > 10 m3/dygn eller om anläggningen försörjer mer än 50 personer. För allmänna vattentäkter gäller Livsmedelsverkets föreskrifter även för mindre anläggningar.

Vattenprov från egen brunn

Genom att ta vattenprov i den egna brunnen kan du kontrollera om vattnet är av god kvalitet. Kontakta laboratoriet och beställ ett provtagningspaket med instruktioner om hur du ska göra. Laboratorier som utför dricksvattenanalyser finns på gula sidorna i telefonkatalogen eller på internet, exempel på laboratorier är Alcontrol och Eurofins.

Publicerad av: Åke Jönsson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-06-12