På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Information till företag

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte och har en verksamhet med viss kontinuitet och organisation.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur till en företagare som levererar mat till konsumenten.

Nya verksamheter ska registreras hos den lokala kontrollmyndigheten, i detta fall Kiruna kommun.

Vid försäljning eller övertagande av befintlig verksamhet innebär detta att tidigare utfärdad registrering upphör att gälla. Den nya verksamhetsinnehavaren måste då kontakta miljökontoret och göra en ny registrering för sin verksamhet.

Föreningar, ideella organisationer, privatpersoner, kan omfattas av ovanstående regler och därmed ha krav på  registrering av verksamhet.

Ingen livsmedelsverksamhet får starta innan kontakt har tagits med miljökontoret.

Om du behöver råd om din verksamhet – kontakta din branschorganisation.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-02-05