På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Naturskydd

Nationalparker

De områden som är viktigast att bevara blir nationalparker och det är staten som beslutar om bildandet av nationalparker. I Kiruna kommun finns två nationalparker; Abisko och Vadvetjåkka.

Abisko nationalpark bildades redan år 1909 och har, tack vare den kalkrika berggrunden, en mycket artrik flora med bland annat lapsk alpros och orkidéen skogsfrun. I parken finns Abiskojåkkens kanjon med över 20 meter lodräta klippväggar.

Vadvetjåkka nationalpark bildades år 1920 och består av mycket frodiga ängar samt myrmarker. Här finns landets djupaste karstgrottor, med djup ned till 155 meter. Fågellivet är rikt med bland annat fjällvråk, bergfink, rödbena och blåhake.

Naturreservat

Naturreservat är skyddade områden med höga värden av riksintresse som visar naturvärden på regional nivå. Det är Länsstyrelsen som beslutar om naturreservat och marken kan vara ägd av staten, kommunen eller någon annan markägare. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter som styr vad allmänhet och markägare får göra i området. I Kiruna kommun finns tio naturreservat.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för alla EU-länderna.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2020-04-02