På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Projekt Ala Lombolo

Det var i början av 1990-talet det konstaterades att Ala Lombolo, en sjö strax söder om Kiruna centrum, var kraftigt förorenad av en mängd metaller, bland annat kvicksilver.

En febril aktivitet uppstod både på kommunens Miljöavdelning och LKAB. Varför innehöll sjösedimenten så höga halter kvicksilver? För att utreda orsaken till föroreningarna samt miljötillståndet i Ala Lombolo och dess omgivningar bildades en projektgrupp med representanter från kommunen, länsstyrelsen i Norrbotten och LKAB. Utredningarna visade att kvicksilvret främst härstammade från LKAB:s gamla laboratorium, som tidigare låg på Bromsgatan.

Norrbottens mest förorenade sjö
Upptäckten av kvicksilvret i Ala Lombolo var startskottet till många år av utredningar om tillståndet i sjön och övriga Luossajokisystemet. Ala Lombolo´s svåra föroreningssituation med över 200 kg kvicksilver gör den till Norrbottens mest förorenade sjö och dess förbindelse med Torneälven via Luossajoki medför att länsstyrelsen prioriterar projektet. Förutom metaller innehåller sedimenten ammunition som dumpades av Försvarsmakten på 1950-talet, vilket komplicerar en sanering av sjön.

Bakgrund
Kiruna kommun har, tillsammans med länsstyrelsen, åren 2006-2008 utrett Ala Lombolo i en huvudstudie som följer Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden. I huvudstudien har nuvarande och framtida risker med sjön samt möjliga åtgärder utifrån rådande förutsättningar med sprickutbredning och dumpad ammunition utretts. Kiruna kommun har sedan i en separat skrivelse till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Regeringskansliet redogjort för sitt ställningstagande rörande Ala Lombolo.

Nuläget
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU har huvudansvaret för saneringen av sjön. Arbetet med med att sanera sjön har inletts med att försvarets röjdykare plockat upp och de 173 ammunitionslådorna som dumpades i sjön 1954. Ammunitionen har sedan destruerats, den sista lådan sprängdes i september 2014.

Publicerad av: Åke Jönsson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-04-02