På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gruvbrytnigen

Malmbrytningen i Kiruna har pågått i över 100 år. I slutet av 1800-talet började man använda en titrometrisk analysmetod för bestämningen av järnhalten i malmprover. 
Användningen av analysmetoden vid LKAB:s laboratorium upphörde 1993 och under årens lopp utfördes ca 3.6 miljoner analyser, vilket motsvarar en förbrukning av 757 kg tenn, 540 kg kvicksilver och 336 kg krom.

Metalltransport via avloppet
Efter analys spolades metallerna rakt ut i avloppet. Fram till 1915 hade laboratoriet troligen eget avlopp till Luossajoki, för att sedan anslutas till det kommunala avloppssystemet. Det betyder att tillförseln av kvicksilver, tenn och krom till Ala Lombolo pågick fram till 1967, då det nya reningsverket byggdes längre ned i Luossajokisystemet.

Utredningar visar att sedimentens kvicksilverinnehåll i Ala Lombolo ökar vid samma tidpunkt som järnanalyserna vid laboratoriet påbörjades. Kvicksilvret fortsatte sedan att tillföras och lagras i sedimenten under flera årtionden. Kvicksilver har även påvisats i sedimenten i Torneälven utanför Jukkasjärvi. 

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03