På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Områdesbeskrivning

Ala Lombolo är en grund myrsjö med en yta på drygt 25 ha. Sjön ligger strax söder om Kiruna tätort och ingår i Luossajoki vattensystem som omfattar Luossajärvi, Luossajoki, Yli Lombolo och Ala Lombolo. 

Luossajoki leds från Luossajärvi genom en 1,7 km lång kulvert och bildar en ”riktig” bäck uppströms sjön Yli Lombolo. Luossajoki passerar Yli Lombolo och mynnar i den norra delen av Ala Lombolo. Här mynnar också en kulvert som tillför dagvatten från delar av sjöns tillrinningsområde. Två mindre bäckar i sydväst tillför sjön vatten under perioder med höga flöden, övrig tid är de torrlagda. Sjöns utlopp i sydost består av en tröskel, som reglerar utflödet ur sjön. Nedströms Ala Lombolo ansluter bäckarna Tuollajoki och Pahtajoki till Luossajoki, som slutligen mynnar i Torneälven ca 10 km öster om Kiruna. 
  
Luossajoki vattensystem inkluderar Luossajärvi, Yli och Ala Lombolo samt bäcken Luossajoki. Luossajoki mynnar i Torneälven vid Laxforsen ca 10 km öster om Kiruna.

Strax norr om Ala Lombolo ligger ett ridhus och vid den nordöstra stranden ligger Kiruna Värmeverk som producerar el och fjärrvärme till Kiruna tätort. I värmeverket sker bland annat sopförbränning och sedan 1994 har det renade kondensatvattnet släppts ut i Luossajoki strax nedströms sjön. Luossajoki är även mottagare av Kiruna tätorts renade avloppsvatten och utsläppspunkten ligger några km nedströms Ala Lombolo. Bäcken kallas därför i folkmun för ”Skitabäcken”. 

Bostadsområdet Lombolo Strand ligger i sjöns närhet och både elljusspår samt grillplatser finns runt sjön. Sjön och dess omgivningar används till skidåkning, löpning, promenader och ridning. I omgivningen väster om sjön ligger grovblockiga gråbergsmassor i pallar runt lågfjället Kirunavaara, ett resultat av LKAB:s järnmalmsbrytning som pågått i över 100 år.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03