På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Grönplan

Kiruna kommun har år 1990 upprättat en grönplan för stadens centrala parker, grönområden och gaturum.

Kiruna kommun har år 1990 upprättat en grönplan för stadens centrala parker, grönområden och gaturum. En grönplan behandlar samhällets grönstruktur, det vill säga de parker, grönområden, sport- och friluftsområden samt skogsområden som finns tillgängliga för invånarna.

Den grönplan som är gjord är inte en hel grönplan - det är en grönplan för delar av grönstrukturen i Kiruna. De viktigaste parkerna, grönområdena och stråken, framförallt i centrum, har avgränsats. Avgränsningen och urvalet av områden gör att frågor om samband och struktur diskuteras mindre. Tyngdpunkten ligger istället på beskrivning av de avgränsade områdena och på förslag till deras framtida utformning och på skötseln och hanteringen av växter och mark.

Hela grönplanen hittar du under relaterat innehåll till höger. Grönplanen är uppdelad i fyra delar på grund av storleken.

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2017-12-04