På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Röjningsplan

Kiruna kommun har tagit fram röjningsplaner för Kiruna C samt för Svappavaara, Vittangi och Karesuando.

Röjningsplanerna behandlar skötseln av kommunens allmänna grönytor. De används som planeringsunderlag för var och hur kommunen skall röja och på vilka områden. 

I dagsläget har Kiruna kommun tagit fram två röjningsplaner. En som behandlar planlagd parkmark/skydd/natur i Kiruna tätort och en som behandlar den kommunägda marken i Svappavaara, Vittangi och Karesuando. Marken har delats upp i skötselzoner och för varje zon har det satts upp generella målbilder. Utifrån målbilderna har skötselåtgärder för att uppnå dessa tagits fram. 

 

Innehållsansvarig: Charlotta Blind

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2017-06-02