På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tre lediga tomter

Fritidshustomter i Kallovaara

Kiruna kommun har fem lediga fritidshustomter i Kallovaara, cirka 25 km bilväg från Kiruna C.

Åk E10 söderut från Kiruna C, ta av mot Jukkasjärvi. Vid Laxforsen sväng av vänster cirka 700 m efter bron till Vuolosjärvivägen. Efter cirka 11 km kommer området på vänster sida.

Priset för en av tomterna är 90 000 kronor. Tomtytan varierar mellan 2 000 - 2 300 kvadratmeter och framgår av karta till höger. Tomterna säljs som friköpta tomter i befintlig skick.

Förutom själva priset för tomten tillkommer kostnader för bygglov, lagfart, drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar med mera.

Detaljplan
För tomterna gäller detaljplan för Kurravaara 6:1,  Detaljplanen styr hur tomterna får bebyggas.

Tomterna får bebyggas med byggnadsarea på 10% av tomterns storlek, dock max 200 kvm. Komplementbyggnad får vara max 50 kvm.

Byggnad får vara en våning med byggnadshöjd för huvudbyggnad 3,7 m och för komplementbyggnad 3 m. Byggnaderna skall placeras minst 4 m från fastighetsgränsen.

Samtliga bestämmelser framgår av gällande detaljplan.

Teknisk försörjning
Vid anläggande av avlopp för disk och tvättvatten måste tillstånd sökas hos miljökontoret.
Elektricitet inom området sköts av Jukkasjärvi sockens belysningsförening.
Hushållsavfall hämtas av Tekniska Verken AB från utplacerade områden för sopkärl

Gemensamhetsanläggningar
Tomterna ingår i gemensamhetsanläggningar för väg, parkering, vattentäkt, grönområden samt brygg- och båtplatsområden.

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2018-08-14