På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Markupplåtelser

Markupplåtelser kan ske genom nyttjanderätt eller servitut. Arrende är expempel på en nyttjanderätt.

Kommunen har många avtal om markupplåtelser för bland annat bostäder, båthus, skotergarage, ledningar.

Nyttjanderätt avser upplåtelse av jord till nyttjande och innebär att man har rätt att nyttja någons fastighet för visst ändamål. Grundregeln är att nyttjanderättsavtal alltid ska vara skriftliga samt ska skriftliga avtalsvillkor anges i avtalet. Men i vissa fall, framförallt avtal tecknade för länge sedan finns inte skriftliga avtal.

Servitut upplåts mellan fastigheter ochh upplåts på obestämd tid. Fastigheten som äger rätt att nyttja annans mark kallas för den härskande fastigheten och den belastade fastigheten för den tjänande. Ett servitut kan bildas genom myndighetsbeslut eller genom avtal mellan parterna.

Officialservitut bildas genom ett beslut hos Lantmäteriet. Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, exempelvis avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning och så vidare inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. Officialservitut skrivs in i fastigheten och de flesta finns redovisade i fastighetsregistret.

Avtalsservitut är när du som fastighetsägaren och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal fastigheter emellan. Ett skriftligt avtal är att rekomendera för en eventuell tvists skull. Även dessa typer av avtal kan skrivas in fastigheten, du vänder dig då till Lantmäteriets  fastighetsinskrivning.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02