På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tomträtter

Tomträtt är en form av nyttjanderätt, d.v.s rätt att använda ett markområde. Som tomträttsinnehavare har du ungefär samma rätt att nytttja marken som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger fastigheten, utan du hyr den genom tomträttsavtal.

Tomträttsinnehavaren betalar en årlig avgift till fastighetsägaren, kommunen. Avgifter bestäms utifrån markens taxeringsvärde och justeras normalt vart 10:e år. För närvarande är avgiften 1,75 % av marktaxeringsvärdet.

En tomträtt värderas på samma sätt som en fastighet och du kan belåna den. Tomträttsinnehavaren kan inte säga upp tomträtten, men man kan sälja den om man vill.

Överlåts tomträtten ska en kopia på överlåtelsehandlingen skickas till kommunens mark- och exploateringsenhet.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02