På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vassijaure

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Vassijaure vattentäkt.

Under Relaterat innehåll finns fastställda föreskrifter samt en karta över fastställt skyddsområde.

Vad innebär det att bo eller verka i ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. I grunden är det ganska enkla saker. Du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att du inte ser det längre, utan kommer tillbaka förr eller senare på något sätt.

Du måste tänka på:

 • Att inte använda bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet.
 • Att inte överdosera växtnäringsämnen i trädgården.
 • Att när du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
 • Att helst undvika salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg undervintern. Sand är ett bättre alternativ.

Vissa saker är antingen förbjudna eller kräver tillstånd från miljönämnden. Kraven styrs av vilken skyddszon verksamheten ska bedrivas inom. Exempel på sådant som är förbjudet eller kräver tillstånd beroende på skyddszon är:

 • Förvaring av petroleumprodukter (t.ex. olja eller bensin).
 • Hantera kemiska bekämpningsmedel.
 • Bygga infiltrationsanläggning för avloppsvatten.
 • Sprida slam från enskild reningsanläggning.
 • Ha upplag av eller deponera avfall eller förorenade massor.
 • Ha upplag av asfalt eller oljegrus.
 • Ha upplag av vägsalt utan tät täckning.
 • Installera berg- eller jordvärme.
 • Borra brunn för grundvattenuttag.

Innehållsansvarig: Cecilia Engman

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2018-10-19