På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vem gör vad?

Den 1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen (2016:38) i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. 

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka svenskt medborgarskap eller skydd undan förföljelse. På Migrationsverket kan du få hjälp med:

Förlängning av uppehållstillstånd

Registrera din uppehållsrätt

Svenskt medborgarskap

Resedokument

Främlingspass

Förlängt besökstillstånd

Läs mer om vad Migrationsverket gör

Migrationsverket lade ner sin verksamhet i Kiruna kommun under 2019, men det finns fortfarande kvar ett antal asylsökande i kommunen som ordnat boende på egen hand.

Närmaste serviceenhet finns i Boden.

Kiruna kommun

Migrationsverket betalar ut ersättning till kommunen för att underlätta och täcka mottagandet och etableringen. Ersättningen ska bland annat täcka kostnader för kommunens ansvar gällande:

Bostadsanskaffning, mottagning och praktisk hjälp vid bosättning

Undervisning i Svenska (SFI) och Samhällsorientering (SO) för vuxna.

Utbildning och barnomsorg för barn och ungdomar.

Språk & arbetspraktik.

Allmän information

Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

I Kiruna kommun ansvarar Socialtjänsten/IFO för att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.


Lapplands kommunalförbund ansvarar för utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

Det finns många olika statliga ersättningar för flyktingmottagande. På Migrationsverkets hemsida hittar du mer information om vilka ersättningar kommunen får.

Skatteverket

Folkbokföring

När du ska bosätta dig i Sverige är det viktigt att du registrerar dig i folkbokföringen. Då får du ett personnummer. Gå till Skatteverket och ta med pass och dokument som visar att du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Ta även med äktenskapsbevis eller födelsebevis för eventuella barn, om du har dessa papper.

Många rättigheter och skyldigheter i Sverige beror på om du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Exempelvis måste du vara folkbokförd i Kiruna för att få läsa SFI (svenska för invandrare) i Kiruna. Du ska vara folkbokförd i bostaden du bor i. Anmäl till Skatteverket om du har flyttat till ny adress.

Legitimation

Du behöver svensk legitimation för att bevisa vem du är. Det kan behövas i många olika situationer, till exempel på bankkontor och vid läkarbesök. På svensk legitimation finns ditt svenska personnummer med. Legitimationen kan vara ett svenskt körkort eller ett identitetskort (ID-kort).

För att Skatteverket ska kunna ge dig ett ID-kort måste du:

Betalat avgiften innan du besöker Skatteverket

Besöka ett av Skatteverkets kontor som gör ID-kort

Kunna visa vem du är, exempelvis med ditt uppehållstillståndskort

Vara folkbokförd i Sverige

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet och deras uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

Försäkringskassan betalar bland annat ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan betalar ut den ersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Försäkringskassan fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning och andra socialförsäkringsförmåner.

När du har fått ditt personnummer ska du registrera dig hos Försäkringskassan. Ta med en kopia av ditt uppehållstillstånd när du ska registrera dig. Du måste vara registrerad på Försäkringskassan, för att kunna få den hjälp du har rätt till.

Exempel på ekonomiskt stöd du kan få av Försäkringskassan:

Bostadsbidrag

Barnbidrag

Underhållsstöd

Föräldrapenning

Mer information hittar du på Försäkringskassans kontor eller på hemsidan.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag är att få människor i arbete. Den som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet ska så snabbt som möjligt få lära sig svenska, och delta i andra insatser för att kunna få ett arbete och försörja sig själv.

De som ingår kan ta del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är:

Personer som har fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Mer information hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.

Publicerad av: Christian Holmberg, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-04-22