På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Brandfarlig och explosiva vara

Räddningstjänsten är ny tillståndsgivare för brandfarliga och explosiva varor i Kiruna kommun

Den 1:a september trädde den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 i kraft. I och med den förändrades tillståndshanteringen för dig som hanterar och förvarar brandfarliga och explosiva varor i Kiruna kommun. Förändringen innebär bland annat att kommunen har tagit över tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Det är hos kommunen som du söker tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Detta gäller bland annat handel och förvaring av pyrotekniska varor (fyrverkerier) samt förvaring av explosiva varor.

Ansökan om tillstånd för att få genomföra sprängning på en viss plats och i vissa fall för att få fyra av fyrverkerier på offentlig plats hanteras fortfarande av polismyndigheten.

I menyn här till vänster kan du läsa mer om vad som gäller för tillstånd till brandfarlig och explosiv vara.

Risk för långa handläggningstider

Rekommendationen från Räddningstjänsten är att du är ute i mycket god tid med din tillståndsansökan om du vet att tillståndstiden har gått ut eller håller på att gå ut. Sprängningstillstånd och avskjutning av pyrotekniska artiklar hanteras även i fortsättningen av polismyndigheten.

Regelverk

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

För brandfarliga varor gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

Med brandfarliga varor menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiva varor menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Handel med fyrverkeriartiklar

Eftersom det inför nyår är många som ansöker om tillstånd är det viktigt att du ansöker senast den 5:e december för att du ska hinna få ditt tillstånd i tid. Handläggningstiden är ungefär 15 arbetsdagar inklusive den vandelsprövning som ska göras hos polismyndigheten vilket normalt brukar ta cirka 5 till 7 arbetsdagar. Ansökningsblanketten hittar du under 'Relaterat inehåll' till höger.

Observera!

För att du ska hinna få ditt tillstånd i tid är det viktigt att din ansökan är komplett. Ansökningar som inte är kompletta kan försena handläggningen. Det är därför viktigt att du tar del av den allmänna informationen som finns på sidan 5 i ansökningsblanketten. Kom också ihåg att skriva under ansökan.

För handel med fyrverkeriartiklar behöver du vanligtvis ansöka om tillstånd till:

- förvärv och innehav av explosiv vara

- förvaring av explosiva varor

- handel med explosiva varor

- godkännande av föreståndare

Om du till expempel redan har ett tillstånd och ska utse en ny föreståndare kryssar du enbart i godkännande av föreståndare.

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har mer information som rör lagstiftning och annat inom ämnesområdet.

polisens hemsida finner du mera information och det är även där du ansöker om tillstånd för att få skjuta upp fyrverkerier. 

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02