På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Brandfarlig vara

Den 1:a september trädde den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 i kraft. I och med den förändrades tillståndshanteringen för dig som hanterar och förvarar brandfarliga och explosiva varor i Kiruna kommun. Förändringen innebär bland annat att kommunen har tagit över tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

På denna sida hittar du information om tillstånd för yrkesmässig hantering av brandfarliga varor.

Mer information om föreståndare, definitioner brandfarliga varor och förvaringsregler m.m. finns i menyn här till vänster.

Tillstånd till hantering av brandfarlig vara

För att hantera brandfarliga varor i t.ex. industriverksamhet, publika lokaler m. m. krävs i regel tillstånd. Med publika lokaler menas t.ex. restauranger, skolor, varuhus etc.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på den totala mängden brandfarliga varor som du ska att hantera. Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. Regler om vilka volymer som gäller för en viss verksamhet finns under rubriken 'Tillståndsgränser' i menyn till höger.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för tillståndsansökan till hantering av brandfarliga varor finns på sidan 'Brandfarlig och explosiv vara'

Blanketten ska skickas eller lämnas in till:

Kiruna Räddningstjänst
Värmeverksvägen 1
981 85 KIRUNA

Ansökan

Ansöker du om tillstånd för hantering av brandfarliga varor är det viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar kan vara klassningplan, sammanställning av sökta mängder, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m.

Södertörns Brandförsvarsförbund har tagit fram ett dokument för dig som ska söka tillstånd där exempel ges på vilka handlingar man kan behöva bifoga. Du finner detta under *Relaterat innehåll' till höger, dokumentets namn är 'Handlingar brandfarlig vara'.

Har du redan ett tillstånd för hantering av brandfarliga varor och söker nytt tillstånd, förlängning av befintligt tillstånd eller ändring av befintligt tillstånd ska du alltid bifoga en kopia av det befintliga tillståndet med ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen tar längre tid och att en timkostnad kan tillkomma för det extra arbete som Räddningstjänsten Kiruna får lägga ned.

Restauranger och skolor

För ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor i restauranger och skolor har vi tagit fram ett speciellt infomationsmaterial med ansökningshandlingar. Materialet finner du i menyn här till vänster under 'Restaurang'.

Anmälan av brandfarliga varor under begränsad tid

Om du använder brandfarliga varor under en begränsad tid av max 6 månader krävs ibland endast en anmälan och inte ett tillstånd. Hantering över 6 månader kräver tillstånd. Med begränsad tid menas t ex att brandfarliga varor används tillfälligt till ett tillfälligt arbete t ex vid fasadrenovering, vägbyggen etc. Blankett för anmälan finns under rubriken 'Brandfarlig och exposiv vara' i menyn till vänster.

En eller flera föreståndare ska finnas och anmälas till Räddningstjänsten och bifogas anmälan tillsammans med en situationsplan. Situationsplanen ska visa var de brandfarliga varorna förvaras. Förvaring och hantering ska följa Räddningsverkets föreskrifter. Se bland annat 'Brandfarlig gas i lösa behållare' under 'Relaterat innehåll' till höger. 

För permanent hantering av brandfarliga varor i en verksamhet d v s längre tid än 6 månader krävs det tillstånd för hanteringen. Tillstånd söks enligt ovan.

Tillsyn

Räddningstjänsten Kiruna utför tillsyn över hanteringen av de brandfarliga varorna i kommunen. Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning.

Du kan hitta mer information på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats om krav på hantering av brandfarliga varor.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02