På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Definitioner av brandfarliga varor

För att ta reda på om vätskor och gaser är brandfarliga måste de defineras. Definitionen är viktig då det är denna som talar om om en produkt är brandfarlig eller inte. T ex är syrgas inte en brandfarlig gas då den inte bildar en antändbar blandning med luft. Motorolja är normalt inte en brandfarlig vätska då flampunkten är högre än 100 grader C.

I din ansökan av brandfarliga varor ska du enbart ange dem som är brandfarliga. Syrgas, och motorolja ska inte anges då de enligt defintionen inte är brandfarliga.

Definitionen är också viktig då tex klassindelning av vätskor är direkt kopplad till hur mycket du får förvara/hantera samt vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Nedan definieras vad som avses med brandfarlig vätska respektive brandfarlig gas.

Brandfarlig vätska

Brandfarlig vätska definieras som en vätska vars flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, aceton, fotogen, koncentrerad spolarvätska och i de flesta fall även utspädd spolarvätska. Information om en vätskas flampunkt finns i produktbladet för respektive produkt. Produktbladen får du via leverantören.

Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen är viktigt då denna bla. avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt kan sägas att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3. Klassindelning sker enligt följande:

  • Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 grader C
  • Klass 2a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 grader C, men under eller lika med 30 grader C.
  • Klass 2b - Vätskor med flampunkt över 30 grader C, men under eller lika med 55 grader C.
  • Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 grader C, men under eller lika med 100 grader C

Brandfarlig gas

Brandfarlig gas definieras som gas som vid en temperatur av 20 grader C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Exempel på brandfarlig gas är gasol, vätgas och acetylen.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02