På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hyggesbränningar

Samtliga skogsbolag och privata markägare ska i god tid anmäla planerade bränningar oavsett om eldningsförbud råder eller inte enligt nedanstående rutiner.

Anmälan om planerad bränning ska ske senast 30 dagar före bränningen. Detta görs till respektive kommuns larmcentral på särskild anmälningblankett med bifogad karta med inritad yta som ska brännas, samt beredskapsplan. Anmälan görs i första hand via mail. Inskannad anmälningsblankett och inskannad karta plus beredskapsplan medskickas som filer. I andra hand skickas anmälan med post. Anmälan kan inte tas emot via fax. Aktuell larmcentral tar emot anmälan och vidarebefodrar sedan uppgifterna till berörd räddningstjänst och återkopplar till berört skogsbolag att anmälan är mottagen.
Senast kl 15.00 dagen innan definitiv bränning meddelar skogsbolaget eller ansvarig brännare till aktuell larmcentral att de ämnar göra avsedd bränning samt tidpunkt för start av bränning. Aktuell larmcentral vidarebefodrar sedan uppgifterna till berörd räddningstjänst. Larmcentralen inormerar också lokalradion som får ut med detta till allmänheten.
Bränningsansvarig meddelar aktuell larmcentral när bränningen är avslutat och övergår till efterbevakning samt uppgifter på hur länge den bedöms pågå och vem som är ansvarig (namn och telefonnummer.) Larmcentralen vidarebefodrar uppgifterna till berörd räddningstjänst.
Skogsbolaget meddelar aktuell larmcentral när efterbevakningen avslutats. Larmcentralen meddelar berörd räddningstjänst.

För gällande braqndriskprognoser hänvisa räddningstjänsten till till SMHI, Länk finner ni under Relaterat innehåll till höger.

För det administrativa arbetet kring en hygges- och naturvårdsbränning kan larmcentralen ta ut en avgift.

Publicerad av: Theodor Sild Wallenberg

Senast ändrad: 2020-06-23