På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Statens räddningsverks allmänna råd SRVFS 2004:3 bör ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och dokumentera detta skriftligt.

Dokumentationen är viktig för att brandskyddsarbetet ska kunna förmedlas och följas upp och utgör samtidigt ett hjälpmedel i det systematiska brandskyddsarbetet.

Alla omfattas av kravet på systematiskt brandskyddsarbete, dock så skiljer sig omfattningen av arbetet beroende på storleken av anläggningen eller hur många människor som arbetar eller vistas i lokalerna. Vid en stor anläggning och/eller verksamhet med många anställda krävs det ett stort och väl genomtänkt arbete som utförs av flera personer och dokumenteras skriftligt medan det vid en liten verksamhet endast krävs en liten arbetsinsats av ett fåtal.

Det som är viktigt i det systematiska brandskyddsarbetet är att man utgår ifrån de lokala förhållandena, storlek och utformning av byggnaden eller anläggningen, verksamheten som bedrivs och de risker som finns.

Räddningsverket har givit ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete, de finner du under 'Relaterat innehåll' till höger.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02