På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tillsyn av brandfarliga varor

Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor riktas normalt till dem som omfattas av tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor. Tillsyn av brandfarliga vara innebär både en administrativ granskning och stickprovskontroll av hanteringen.

Föreståndare för brandfarlig vara samt eventuell utsedd brandskyddsansvarig bör närvara vid tillsynen.

Tillstånd för brandfarliga varor kan i vissa situationer ersättas med anmälan till den kommunala Räddningsnämnden (Räddningstjänsten). Detta gäller i följande fall:

  • Vid anläggningsarbete under högst 6 månader
  • Vid underhåll och reparation av befintlig cistern för brandfarlig vara får tillfällig cistern eller tank användas i högst 2 månader
  • Vid publik verksamhet under högst två månader

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02