På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor kan omfattas av alla men är normalt inriktad mot offentliga lokaler som hotell, sjukhus och andra vårdinrättningar, affärer, samlingslokaler, restauranger, skolor, äldreboenden, nattklubbar, industrier och farliga verksamheter med förhöjda risker.

Vid tillsynen granskar Räddningstjänsten verksamhetens organisatoriska och tekniska brandskydd där stor vikt läggs vid det systematiska brandskyddsarbetet. Tillsynen är till stor del en administrativ granskning av verksamhetens brandskyddsarbete men även stickprovskontroller av brandskyddet i byggnaden utförs vid besöket.

Följande personer ska delta vid tillsynsbesöket

  • Ägaren av byggnaden/objektet eller representant för ägaren
  • Nyttjanderättshavaren, dvs ansvarig för verksamhetsutövaren i lokalerna
  • Brandskyddsansvarig (om särskild sådan finns)

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02