På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Båthus höga flöden

Höga flöden

Till höger hittar du en kartläggning av riskområden för höga flöden. Du hitta också en informativ broschyr från bland andra länsstyrelsen om hur du ska agera om det finns risk för en översvämning.

På webbplatserna nedan hittar du fler tips och relevant information. Informationen som finns här är kvalitetssäkrad av svenska staten. Tänk på att undvika ryktesspridning och att bara sprida information som du är säker på är sann.

 

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/

SMHI
https://www.smhi.se

Länsstyrelsen i Norrbotten
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten.html

 

Bygg/ marklovsbefriade åtgärder

För att skydda dig mot översvämning har du rätt att utan marklov på din egen mark uppföra vallar på upp till 50 cm höjd eller gräva diken på upp till 50 cm djup. Mer info om vad som kan göras i vattenskyddsområde finns på https://skyddadnatur.naturvardsverket.se  Tänk på att inte gräva i mark där det kan finnas kablar eller ledningar nedgrävda. Du kan hitta info om kablar och ledningar på https://www.ledningskollen.se  Tänk dock på att dubbelkolla med kommunen, fiberledningsägare och kraftbolag om du är osäker. Du får också bygga tillfälliga barriärer på din egen mark för att skydda din egendom utan bygglov. Om du vill bygga eller gräva på annans mark är du skyldig att inhämta markägarens tillstånd.

Ansvar och ersättning

Fastighetsägaren har ansvar att skydda sin fastighet mot översvämning från till exempel skyfall eller att närliggande vattendrag, som åar, sjöar och hav svämmar över. 

Gör detta omedelbart vid en översvämning

  • Bryt elektriciteten i de översvämmade rummen, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta, om möjligt, fuktkänsliga inventarier. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
  • Börja länspumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa. Räddningstjänsten kan i vissa lägen hjälpa till, men måste prioritera samhällsviktiga funktioner och har ingen skyldighet att hjälpa enskilda fastighetsägare.
  • Var noga med hygienen om översvämningen består av avloppsvatten
  • Ring ditt försäkringsbolag
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Om misstankar finns om brister i kommunens ledningar ska du anmäla översvämningen till kommunen.
  • Fotodokumentera översvämningen.
  • Störningar på de egna ledningarna i huset/på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom VVS-firma.
  • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Anders Karlsson

Publicerad av: Theodor Sild Wallenberg

Senast ändrad: 2020-03-31