På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Utbildning

Räddningstjänstens Utbildningar

Räddningstjänsten arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

En utbildning hos Räddningstjänsten är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas och enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.
Skulle en olyckshändelse ändå inträffa, har praktiska övningar ökat möjligheten att avvärja eller begränsa uppkomna skador.

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster och utbildningar inom brandsäkerhet och sjukvård. De externa utbildningarna vänder sig till kommunala verksamheter, företag, vårdinrättningar och andra myndigheter. Vi erbjuder även kostnadsfri information till ideella föreningar och organisationer, om brandskydd och skydd mot olyckor.

Våra instruktörer är yrkesverksamma brandmän med gedigen erfarenhet.

Vi anpassar kurserna till dina speciella behov, önskemål och förutsättningar för att du ska få största möjliga utbyte och behållning.

Vi utbildar inom områdena

Förebyggande brandkunskap

Vi erbjuder olika typer av brandskyddsutbildningar för olika behov. Brandskyddsutbildningarna är riktade till företag, föreningar och andra organisationer Läs mer om vilken utbildning som passar dig bäst under rubrikerna till vänster.

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. Läs mer om Heta Arbeten under rubrikerna till vänster.

HLR/Livräddande första hjälp

Vi erbjuder utbildning i första hjälpen och hjärt- lungräddning. Läs mer om våra utbildningar och om vilken som passar dig bäst under rubrikerna till vänster.

Skolutbildningar

Räddningstjänsten erbjuder utbildning i att förhindra och hantera olyckor och kriser för skolans alla åldersgrupper. Läs mer om våra utbildningar och om vilken som passar dig bäst under rubrikerna till vänster.

Publicerad av: Björn Karlström

Senast ändrad: 2017-06-02