På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ekonomi

Den kommunala verksamhetens främsta syfte är att skapa värde för pengarna för kommunmedborgarnas bästa.

Kommunens ekonomi fungerar på samma sätt som vilken hushållskassa som helst. Inkomsterna måste överstiga utgifterna och därför måste verksamheten anpassas till den ekonomiska verkligheten. Den största inkomstkällan är kommunalskatten. I Kiruna kommun är andelen skatteintäkter av totala intäkter cirka 70 %.

Budgeten är i kommunala sammanhang ett viktigt styrinstrument. Politikerna anger den strategiska inriktningen. Som grund för budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen finns en fastställd planerings- och styrprocess som ska vara ett stöd för verksamhetsplaneringen.

Den ekonomiska uppföljningen är ett viktigt styrinstrument under året med månadsrapporter, delårsrapporter och året avslutas med årsredovisningen.

Fakturor till Kiruna kommun

Kommunen skannar inkommande leverantörsfakturor och dessa skickas sedan vidare elektroniskt för kontroll och attestering. Det är därför viktigt att fakturan skickas till rätt adress samt att det framgår vem som är beställare/referens (så kallat REF-id). Ref-id består av ett KK nummer som säger vilken avdelning som är beställaren och sen ska referens anges vilket är ett kostnadsställe som säger vilken plånbok kostnaden ska belasta.

Fakturor skickas till:
KIRUNA KOMMUN
KK 5xxx - KST xxxxxx
FE 722
838 74 FRÖSÖN

Organisationsnummer:
212 000-2783

Fakturan betalas 30 dagar efter att fakturan inkommit till kommunen. Kommunen betalar inte expeditions- och faktureringsavgifter.

Fakturor från Kiruna kommun

Kiruna kommuns fakturor betalas till plusgiro- och bankgirokonton. Det finns möjlighet att betala över autogiro för äldreomsorg och förskoleavgifter.

Betalning via autogiro är enkelt och innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till autogiro. För att börja med autogirobetalningar måste vi ha ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Blankett för ansökan om autogiro finns under "Relaterad innehåll"

Publicerad av: Annelie Klint Nilsson

Senast ändrad: 2019-02-08