På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ekonomiska rapporter

Årsredovisning

Årsredovisningen summerar det gångna året och består av allmän översikt, förvaltningsberättelse med ekonomiska sammanställningar och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunkoncernen verksamhet med bland annat uppföljning av kommunövergripande fastställda mål och en beskrivning av den finansiella verksamheten. I verksamhetsberättelsen finns nämndernas och bolagens uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april efter det år som redovisningen avser.

Delårsrapport

Kommunens uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi presenteras i en delårsrapport som gäller för perioden januari till augusti.

Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse med ekonomiska sammanställningar och verksamhetsberättelse. Främsta syftet med delårsrapporten är att den används som en del i ekonomistyrningen. Rapporten ska så snart som möjligt presenteras för kommunstyrelsen som ska ha möjlighet att med direktiv kunna påverka kommunens finansiella resultat under året.

Innehållsansvarig: Gun Nilsson

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-07-31