På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunrevision

Det är kommunfullmäktiges ansvar att se till att våra skattepengar används på ett ändamålsenligt sätt. Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift.

Revisionens uppgift är att granska om kommunens verksamhet följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom kommunens ekonomiska ramar.

Kommunrevisionen består av folkvalda politiker och är tillsatta efter samma mandatfördelning som i kommunfullmäktige. Revisionens ordförande utses av fullmäktige från det största oppositionspartiet. Revisionen är opolitisk i sina granskningar och bedömningar.

Revisorerna granskar all kommunal verksamhet årligen. Revisionen genomför övergripande granskning av alla styrelser och nämnder fortlöpande, men även fördjupade granskningar inom valda verksamheter.

I förtroendemannaregistret hittar du kommunrevisionens ledamöter

Kommunrevisionens reglemente hittar du här

 

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-06-02