På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhet ska tillgodose människors behov av trygghet. De brukare och medborgare som kommer i kontakt med socialtjänsten ska mötas med respekt, integritet och kompetens. Socialnämnden ska tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

Socialnämndens uppgift enligt 3 kap 1§ SoL (socialtjänstlagen)

* Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen

* Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen

* Informera om socialtjänsten i kommunen

* Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden

* Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2020-04-28