På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Folkhälsorådet i Kiruna

Folkhälsorådet rådger kommunledningen i frågor gällande hela kommunens hälsotillstånd

I folkhälsorådet återupprättades 2008 efter initiativ från kommunstyrelsen, rådet är en paraplyorganisation för folkhälsoarbetet i kommunen. I rådet ingår representanter från kommunens förvaltningar, Kiruna hälsocentral Region Norrbotten, Folktandvården, Polisen och Svenska Kyrkan. Ordförande är Dick Vånsjö, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetet i rådet kännetecknas av:
Samverkan mellan kommun, Region Norrbotten och Folktandvården
Samarbete med föreningsliv och andra organisationer/myndigheter
Mångas medverkan
Utveckling av ordinarie verksamhet
Ökad kunskap och medvetenhet om folkhälsofrågors betydelse. 

Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt sammansatt råd med uppgift att vara samordnande och rådgivande för folkhälsoarbetet sett utifrån ett samhällsperspektiv. I uppgiften ingår att skapa möjligheter för praktiskt folkhälsoarbete samt följa folkhälsans utveckling i Kiruna kommun.


Ledamöterna är:

Dick Vånsjö, ordförande
Lars Jarlemyr, Svenska Kyrkan
Tina Eriksson, Folktandvården Kiruna
Vakant, Hälsocentral Kiruna, Region Norrbotten
Stefan Thyni, Polisen
Vakant, kultur-och utbildningsförvaltningen
Jenny Oja - Fjordell, kultur- och utbildningsförvaltningen
Ulrika Karlström, socialförvaltningen
Britt Hammar, kommunkontoret
Heidi Kari, folkhälsostrateg och sekreterare

 

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2020-06-30