På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Medborgarlöften 2016

Dialogmöten av olika slag var ett viktigt verktyg när polisen och kommunen tillsammans tog fram medborgarlöften för 2016.

Kiruna kommuns och Polismyndighetens löften har sin utgångspunkt i de problem som allmänheten ser som viktiga och är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelser mellan Polismyndigheten i norra Lappland och kommun i det lokala brottsförebyggande rådet (lokala BRÅ).

Inför arbetet med medborgarlöften 2015/2016 valdes tre temaområden:
Trafik, Droger och unga samt Inbrott och klotter/skadegörelse.
I slutet av 2015 genomförde Polismyndigheten och kommunen tillsammans olika former av dialogmöten där deltagarna fick prata med företrädare för myndighet och kommun samt fyllde i formulär med öppna frågor om temaområdena.

Kiruna kommuns medborgarlöften:

 • Att arbeta med förbättringar som skapar trygghet under 2016, vad gäller den kommunala belysningen. Inventering av områden har påbörjats av Tekniska verken och Kirunabostäder.
  Belysning är den faktor som lyft som trygghetsskapande i alla tre temaområden men har främst och främst koppling till trafik, klotter, skadegörelse och inbrott.
 • Att under 2016 fortsätta arbetet för underhåll av slyröjning och underhåll av lekplatser i delar av kommunens byar samt områden i Kiruna C, som Tekniska verkan påbörjat med under 2015.
  Underhåll av kommunala anläggningar och områden i närheten av gång- och cykelbanor är faktor i det trafik-/trygghetsskapande perspektivet.
 • Att under 2016 arbeta med att skapa och stöjda drogfria arrangemang och mötesplatser för de unga. Vuxnas stöd och närvaro är en trygghetsfaktor.

Polismyndigheten i Norra Lapplands medborgarlöften:

 • Polisen arbetar underrättelsestyrt, vilket innebär att polisen behöver få information från medborgarna för att planera verksamhet. Polisen kommer därför att finnas på plats i olika delar av kommunen för informationsinhämtning och anmälansupptagning.
 • Polisen kommer utöver ordinarie verksamhet att utföra trafikkontroller längs väg E10, E45 och Lv870. Polisen ska verka för att synas och stävja men också lagföra i alla förekommande brott.
 • Polisen kommer under våren fortsättningsvis att arbeta från ett trafiksäkerhetsperspektiv längs E10 och Abiskofjällen samt fördela resurserna mot områdena runt E45 och Lv870.
 • I det förebyggande arbetet med barn och unga i hela Kiruna kommun kommer polisen i Kiruna att erbjuda alla kommunala skolor ett utbildningsmaterial för utvalda årskurser.
 • Polisen kommer i samarbete med Kiruna kommun arrangera informationsträff för vuxna. Detta i syfte att få vuxna i Kiruna att bli mer delaktiga på de ungas arenor, det vill säga på stan, Ungdomens Hus, vid idrottssammanhang eller på internet.

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2018-04-24