På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vision, mål och varumärke

Vår vision

Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, § 68

Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.

Vi vill att visionen ska tolkas så här:
I Kiruna är människor viktiga. Vi är beroende av att människor vill leva, bo och arbeta här. Det finns företag som erbjuder spännande arbetsuppgifter inom bl a turism, rymd och gruvnäring. I Kiruna vill vi vara världsledande genom hög kvalitet. Vi vill att medborgare ska ha ett gott och tryggt liv. Det finns många kulturer som berikar oss – alla är lika mycket värda. Vi har plats för nytänkande och utveckling i så väl gamla som nya näringar. Tillsammans gör vi Kiruna till en bra kommun att leva i.

Strategiska inriktningar och övergripande mål

Inriktning: Näringslivsutveckling och arbetsmarknad
Mål: I Kiruna har arbetsmarknaden en bredd som attraherar både kvinnor och män och förutsättningarna är bra för att driva företag.
Läs mer om näringslivsstrategi 2016-2018

Inriktning: Offentlig och kommersiell service
Mål: En väl fungerande offentlig service tryggar invånarnas hälsa, sociala välfärd och ska finnas nära invånarna.

Inriktning: Boende, bebyggelse och livsmiljö
Mål: En god och trygg livsmiljö där god tillgång till ett varierat utbud av bostäder är en självklarhet.
Läs mer om vårt bostadsförsörjningsprogram (webbsida)

Inriktning: Kommunikationer
Mål: Kiruna ska ha goda kommunikationer mot omvärlden och tidsenliga lösningar för att klara omställningar och framtida klimatkrav.
Läs om arbetet med trafikstrategi, trafikplan, parkeringsprogram mm (webbsida)

Inriktning: Kultur, fritid och idrott i hela kommunen
Mål: Kultur och idrott ska vara lättillgängligt och ge medborgare och besökare ett rikt liv.

Inriktning: Utbildning och forskning
Mål: Kiruna har god kvalitet i utbildningen från grundskola till högskola och forskningen fokuserar på starka sektorer som miljö, rymd, gruva och turism.

Hur gjorde vi?

Visionsprojektet Kiruna 2.0 startade i februari 2012 i samband med ett seminarium för ledamöterna i kommunfullmäktige. Syftet med seminariet var att skapa kontakter, bygga nätverk och diskutera hur man tillsammans med kommuninvånarna kan styra Kirunas utveckling. Nio arbetsgrupper arbetade med att samla in kommuninvånarnas åsikter och synpunkter inom nio olika områden (se under relaterat innehåll till höger). Detta arbete resulterade i de nio strategiska inriktningarna med tillhörande mål, samt den övergripande visionen.

Hur når vi visionen?

De övergripande målen bryts ned till nämnds- och verksamhetsmål i den strategiska styrmodell som finns i kommunen. Vi arbetar också fram en lokal tillväxtsstrategi med stöd i visionen och de strategiska inriktningarna med tillhörande mål. Visionsarbetet och arbetsgruppernas nätverk har även nyttjats i utvecklingsplanen för nytt centrum, fördjupad översiktsplan för Kiruna C, i det pågående arbetet med ny översiktsplan samt i framtagandet av ny varumärkesplattform för Kiruna kommun (se relaterat innehåll).

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2020-02-21