På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Behandling av personuppgifter inom kommunen

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR. Här kan du läsa om hur Kiruna kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en fysisk levande person.

Exempel på personuppgifter är namn, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning, bankuppgifter, foto (om det går att identifiera personen i bilden) och ljudupptagning.

Kiruna kommun samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en skrivelse, ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du lämnar in en ansökan/anmälan får du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Kiruna kommun behandlar personuppgifter när det måste göras enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det är nödvändigt för att utföra den uppgift, det vill säga ändamålet, som avses. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Ta tillbaka av samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke som du har lämnat till Kiruna kommun.

Om du vill återkalla ett samtycke ska du kontakta Kiruna kommun. Du ska då uppge för vilket ärende du väljer att återkalla ditt samtycke. När du har återkallat samtycket kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2019-02-20