På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Personalavdelningen

Personalavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen det samordnande ansvaret för kommunens personal- och lönefrågor. I uppdraget ingår att initiera och driva utvecklingsarbete av strategisk karaktär inom personal- och organisationsområdet. Avdelningen leds av personalchef Ann-Sofie Reineström.

Personalavdelningen utbetalar ca 3 000 löner per månad och erbjuder professionellt stöd och rådgivning inom arbetsrätt, avtalstolkning, rekrytering, arbetsmiljösamordning och personalutbildning till förvaltningarna.

Bemanning och rekrytering finns placerad inom personalavdelningen.

Vänd dig till rätt person med dina frågor:

Frågor kring lön besvaras av våra lönekonsulter Kerstin Keskitalo och Susanna Uusitalo.

Frågor kring vikariat och anställningstider besvaras av enhetschef Catrin Kuoppa.

Frågor kring vårt löne- och personaladministrativa system besvaras av  våra systemförvaltare Jonna Eriksson och Tanja Töyrä.

Det konsultativa och stödjande arbetet inom personalområdet är fördelat på respektive personalkonsult enligt nedan;

Theresia Sturk, Kultur- och utbildningsförvaltningen (förskola/skola, måltider, bibliotek)

Rebecka Leinonen: Kultur- och utbildningsförvaltningen, skola/förskola/fritidsledare/elevhälsan

Maiden Nordkvist: Miljö- och byggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Kommunkontoret (Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen, kansliet, kommunikation, inköp,  bemanning- och rekrytering.)

Åsa Kyrö, Socialförvaltningen (Äldreomsorg Södra och Östra, IFO),  

Anders Teledahl: Socialförvaltningen (Hemstöd, hälso- och sjukvårdsenheten, personliga assistenter, LSS-boenden, Äldreomsorg norra)

.

Ann-Sofie Bergström: Rehabiliteringshandläggare

I avdelningen ingår även

Koordinator för företagshälsovården: Bo Ögren

Friskvårdkonsulent: Britt Hammar

Bemanning och rekryteringsenheten: Catrin Kuoppa

För strategiska frågor svarar följande personer på:

Pensioner:  

Ledarskapsprogram: Åsa Kyrö

Veterantecken och fest: Åsa Kyrö

Kompetensförsörjningsplan: 

Personalberättelse och redovisning:  Ann-Sofie Reineström

Medarbetarenkät: Ann-Helen Andersson

Innehållsansvarig: Ann-Sofie Reineström

Publicerad av: Catrin Kuoppa

Senast ändrad: 2020-06-04