På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bargodáhkádusat

Bargodáhkádusat Biras- ja Biggenlávdegottis

160701 rájis leat vuoimmis čuovvovaš bargodáhkádusat Biras- ja Biggenlávdegotti doaibmasuorggis. 

Biras – ja biggenlávdegoddi lohpida čuovvovačča

Mii galgat bargat gudneáŋgirvuođain ahte gieđahallat buot áššiid nu jođánit ja eaŋkilit go vejolaš riikkavuložii.

  • Mii galgat addit riikkavuložiidda ráđiid ja čilgehusaid sihke bagadallama mii gáibiduvvo vai bastit gieđahallat áššiid min doaimmas.
  • Mii galgat leahkit rabas riikkavuložiid galledemiide guokte diimmu juohke árgabeaivvi mat eai leat mihcamárat, juovlaruohtta dehe ođđajagiruohtta. Mii galgat leahkit geavtimis telefovnna, mailla dehe eará digitála oktavuođaávdnasiid dehe fáksa bakte bajil namuhuvvon áiggiid.
  • Mii boahtit loahpahit biggenlohpeáššiid logi vahku siste das go dievaslaš ohcamuš lea boahtán sisa. Jus ášši lea dehálaš dehe das lea mearkkašahtti mearkkašupmi sáhttá ášši gieđahallan guhkiduvvot vel logi vahkuin.
  • Mii galgat doaimmahit mearrádusa  almmuhuvvonáššis maŋemus njealji vahkus dasgo almmuhus lea boahtán sisa. Jus ášši lea dehálaš dehe das lea mearkkašahtti mearkkašupmi, mii lohpidit doaimmahit mearrádusa gávcci vahkus.
  • Mii váldit mearrádusa mii guoská lohpái buollinváralaš dehe bávkkihanváralaš diŋggas  golmma mánu siste dasgo dievaslaš ohcamuš lea boahtán sisa. Jus leat erenomáš ákkat, sáhttá gieđahallan guhkiduvvot vel golmma mánuin.
  • Jus soamis háliida dulkon- dehe jorgalanveahki minguin ságastallamii mii boahtit ordnet dakkára Gieldda rámmasoahpamuša mielde mii guoská dulkon- ja jorgalanbálvalussii.

Revišuvdna

Jahkásaččat Doaibmaplána revišuvnna bakte.

Oainnut ja jearaldagat

Oainnut guđđojuvvo fásta váidalangieđahallandábiid bakte. Jearaldagaide vástida Anders Karlsson aktavuođadieđuid jelgii Biras- ja Biggenhálddahusa ruovttusiiddus.

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2016-12-05