På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Miljökontoret

Miljökontoret är en del av miljö- och byggnämndens tjänstemannaorganisation och tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det övergripande målet är att verka för ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Kirunas innevånare.

Miljökontoret är lokal tillsynsmyndighet enligt lagar, förordningar och föreskrifter i Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningarna.

Arbetsuppgifterna spänner över ett väldigt brett område från kontroll av livsmedel till omfattande miljöundersökningar. Miljökontorets inspektörer kontrollerar varje år hundratals anläggningar: livsmedelstillverkare, butiker, restauranger, företag med miljöfarlig verksamhet, badhus, skolor, daghem och mycket mera.

Miljökontoret jobbar inte bara med tillsyn, utan fungerar även som remissinstans och sakkunnig när det gäller exempelvis detaljplaneutredningar eller frågor kring miljötillstånd för gruvindustrin.

Publicerad av: Annelie Klint Nilsson

Senast ändrad: 2019-10-31