På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tjänstegarantier

Tjänstegarantier i Miljö- och Byggnämnden

Från och med 160701 gäller följande tjänstegarantier i Miljö- och Byggnämndens verksamhetsområde.

Miljö- och Byggnämnden lovar det följande

Vi skall arbeta utifrån ambitionen att handlägga alla ärenden så snabbt och enkelt som möjligt för medborgaren.

  • Vi skall ge medborgarna de råd och upplysningar samt den vägledning som krävs för att kunna hantera ärenden i vår verksamhet.
  • Vi skall finnas tillgängliga för besök från medborgarna minst två timmar varje vardag som inte är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vi skall också finnas tillgängliga på telefon, via mail eller andra digitala kommunikationsmedel eller fax under minst tiderna ovan.
  • Vi kommer att slutföra bygglovsärenden senast inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kommer in. Om ärendet är av stor vikt eller principiell betydelse kan ärendets handläggning förlängas med ytterligare tio veckor.
  • Vi skall leverera beslut i anmälningsärenden senast inom fyra veckor från det att en anmälan kommit in. Om ärendet är av stor vikt eller principiell betydelse, lovar vi att leverera ett beslut inom åtta veckor.
  • Vi kommer att fatta beslut rörande tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara inom tre månader från det att komplett ansökan inkommit. Om särskilda skäl finns, kan handläggningen förlängas med ytterligare tre månader.
  • Om någon önskar tolk- eller översättningshjälp för att kommunicera med oss kommer vi att ordna sådan inom ramen för Kommunens ramavtal gällande tolk- och översättningstjänster.

 

Revision

Årligen via revision av Verksamhetsplanen.

Synpunkter och frågor

Synpunkter inlämnas via ordinarie klagomålshanteringsrutiner. Frågor besvaras av Anders Karlsson enligt kontaktuppgifter på Miljö- och Byggnadsförvaltningens hemsida.

Utvärdering av tjänstegarantier

Web- enkäten är öppen till 170228.

Klicka här för att lämna synpunkter på tjänstegarantierna

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2017-01-25