På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden och har ca 1000 årsarbetare. Förvaltningen är fördelad enligt följande; äldreomsorg Norra, Södra, Östra, Social Omsorg, Hälso- och sjukvårdsavdelning och IFO-Myndighet.

Socialförvaltningen är en myndighetsförvaltning och utgår utifrån gällande lagstiftningar där socialtjänstlagen med portalparagrafen är ledstjärnan för det sociala arbetet. Socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Verksamhetsidé

I centrum för socialtjänsten står de människor som är i behov av våra insatser. Vi respekterar de människor vi möter. Genom att vara lyhörda och med ett demokratiskt förhållningssätt vill vi:

- skapa goda förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande och förtroende för varandra

- sprida framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar

- nå de för verksamheten uppsatta målen

- öka personalens delaktighet

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-09-19