På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lokalbidrag samlingslokal

Målgrupp

Förening som tillhandahåller samlingslokal i sin by.

Vad är en samlingslokal?

a) Tillgänglig för allmänheten. Privatpersoner, föreningar och organisationer kan hyra lokalen för möten, studieverksamhet, fritidssysselsättning, arrangemang eller någon liknande verksamhet. Tillgängligheten innebär också att lokalen kan publiceras på kommunens hemsida samt att lokalen hålls i sådant skick att den är tillgänglig på kort varsel.

b) Lokalen ägs av en bidragsberättigad förening eller föreningen har ett nyttjanderätts-/hyresavtal på lokalen.

c) Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten enligt fritids- och kulturnämnden. Om byns befolkning och föreningsliv har tillgång till andra lämpliga samlingslokaler (t.ex. skollokaler) så skall bidraget prövas av Kiruna kommun.

d) Lokalen bör vara handikappanpassad (t.ex. ramp och handikapptoalett)

e) Lokalen ska vara inventerad av Kiruna kommun.

En samlingslokal i varje by

Kiruna kommun ger lokalbidrag till en samlingslokal i varje by.

I de fall där flera föreningar i samma by söker lokalbidrag för samlingslokal skall Kiruna kommun vid valet av lokal ta hänsyn till följande faktorer:
- mängd ungdomsverksamhet
- lokalens lämplighet för arrangemang och tillställningar
- tillgänglighet
- nyttjandegrad

Hur beräknas lokalbidraget?

Bidragets storlek är max:
80 % av driftskostnaderna eller
35 000 kr/år

Godkänd lokalyta:
a) Huvudbyggnadens yttermått
b) Ej långtidsuthyrda lokaler
c) Ej lokaler som nyttjas för logi
d) Ej fristående uthus/förråd
e) Ej bagarstuga, snickarboa o dyl. byggnader som föreningen har uppfört för att tillmötesgå medlemmarnas speciella intressen.

Godkända driftskostnader (verifieras vid granskning):
a) Hyra/tomtarrende
b) Uppvärmningskostnader
c) El
d) Vatten och avlopp
e) Renhållning
f) Sotning
g) Försäkringar
h) Snöröjning

Ansökning

Senast 31 januari!

Använd ansökningsblanketten under "Relaterat innehåll".

Utbetalning

Utbetalning sker efter att föreningen inkommit med årsredovisningen för det senast avslutade verksamhetsåret. Oftast under perioden april-juni.

Innehållsansvarig: Sofia Lagerlöf Määttä

Publicerad av: Mia Fors

Senast ändrad: 2019-12-09