På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bidrag fritids- och idrottsföreningar

Investerings-, stimulans och särskilt anläggningsbidrag.

Aktivitets-, lokal- och lönebidrag till fritids- och idrottsföreningar beslutas och utbetalas av kultur- och utbildningsnämnden enligt deras rutiner och bidragsregler. Se spalten till vänster för de specifika bidragen.

Generella krav

Bidrag som söks ska vara av verksamhetsinriktad karaktär och av väsentlig betydelse för att föreningsverksamheten skall kunna bedrivas.

Åtgärder och aktiviteter som avser ungdomsverksamhet prioriteras.

Bidragen kan lämnas till förening som är allmännyttig och utan vinstsyfte enligt de grundläggande kraven på bidragstagaren som är beslutade av kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet.

1.Investeringsbidrag

Bidrag kan utgå till ungdomsföreningar för nybyggnation, ombyggnation och dylikt. Föreningen ska själv äga sin anläggning eller har längre (10 åriga) hyres-/arrendeavtal och förutsätter att anläggningen huvudsakligen används för föreningens verksamhet. 

2.Särskilt anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som bedriver föreningsverksamhet som inte är belägen i en kommunal anläggning.Bidraget avser kostnader för återkommande driftskostnader som inte faller inom ramen för ordinarie lokalbidrag.

Anläggningen och föreningsverksamheten ska vara öppen för allmänheten. Verksamheten bedrivs i en alternativ driftsform och utgör ett komplement till kommunens anläggningar.

3.Stimulansbidrag

Bidrag lämnas för projekt och materialinköp som främjar utvecklings- och försöksverksamhet bland fritids- och idrottsföreningar.

Målgruppen är ideella föreningar med verksamhet inom Kiruna kommun. Materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet.

Läs mer om de olika bidragen och vad som krävs för att söka dem i dokumnetet "Riktlinger för bidrag till fritids- och idrottsföreningar" som du hittar i högerspalten.

Ansökningarna skickas in till Kommunkansliet som hanterar bidragsansökningar löpande under året. E-posta ansökan till diabas@kiruna.se alternativt skicka via post till Kiruna kommun, kommunkansliet, 981 85 KIRUNA

Ansökningarna behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och det kan dröja 1-2 månader för beslut. Bifoga "årsredovisning" av föregående verksamhetsår.

Innehållsansvarig: Jan Klein

Publicerad av: Sofia Lagerlöf Määttä

Senast ändrad: 2019-06-27