På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Flera av miljöerna är utpekade och skyddade för sina kulturhistoriska värden. För detaljerad information och exakt position behöver du en karta. Eventuella öppettider kan också vara bra att kolla upp innan avfärd.

Sevärdheter i kommunen

Visst blir man väl ibland hemmablind och glömmer bort allt det fina och intressantavår vidsträcktakommun erbjuder. Här tipsar vi om var du hittar kulturbesöksmål i Kiruna kommun och ger en kort information om dessa.

VÄSTERUT
1. Riksgränsen - Krigets spår
I närheten av gamla lokstallsruinen finns lämningar från tidigt 1900-tal i form av husgrunder. Men den mest intressanta kanske är det lilla röda stugan på bergsknölen. Stugan kallas Smörasken och användes av svenskt gränsförsvar som utkikspost mot tyskarna som hade lagt Norge under sig. Under Smörasken finns ett bunkersystem som i dag är stängt men man kan fortfarande se var det varit. I Smörasken hittades efter kriget en pistol som lämnats där av en tysk desertör.

2. Rallarvägen
Längs järnvägen mellan Abisko och Riksgränsen går Rallarvägen, som användes under byggandet av malmbanan under 1900-talets början. Den sträckan kan man fortfarande gå och passerar förbi många intressanta  platser. I Tornehamn finns den vackra  rallarkyrkogården och den legendariska kockan Svarta Björn sägs vila här. Hela malmbanan är byggnadsminne med många byggnader längs vägen, däribland Vassijaure stationshus. Vid stationshuset finns en minnessten efter den enda svensk som stupade på svensk mark av tyska kulor under andra världskriget, och kring stenen finns spår av kulor i väggen.

3. Kuokkel
Här finns tydliga spår från sekelskiftets korta gruvförsök. Kuokkel kopparmalmsfält upptäcktes och inmutades 1897. Några år senare
började brytningen som varade endast fyra år och lades ned 1906. Det som är speciellt är att ingen malm lämnade området utan ligger kvar
i prydliga högar. Här syns också tydligt inmutningens försvarsgräns och gruvhål. Att det lilla gruvkontoret, Kuokkelstugan, finns kvar och är välbevarad gör att man verkligen kan känna historiens vingslag. Vandringen från Kopparåsenär cirka fem kilometer.

4. Vadvetjåkka nationalpark
Vill du upptäcka den verkliga ensligheten, ovanliga fjällväxter och djupa grottsystem? Då tar du dig till denna ganska svårtillgängliga nationalpark
som grundades 1920.

5. Abisko nationalpark
Abisko nationalpark grundades 1909 som en av de första i Sverige. Här finns en lättillgänglig fjälldal med rik fjällflora. Fjället Njullá, en
kanjon och samevisten är andra sevärdheter. Kungsleden, Sveriges kanske kändaste vandringsled, går här och skapades redan i början av 1900-talet. Nationalparken har även ett naturrum.

6. Dag Hammarskjöldsleden
Tycker du som Dag Hammarskjöld att den längsta resan är resan inåt? Då kanske denna moderna pilgrimsled är något för dig. Dag Hammarskjöld, som var FN:s generalsekreterare från 1953 och fram till sin död, är en av alla dem som funnit sin tillflykt i fjällvärlden. Han höll gärna till i Abiskoområdet. Leden invigdes 2004 och startar i Abisko och följer Kungsleden innan den når Nikkaluokta. Efter leden finns sju meditationsplatser med korta texter som är hämtade från Dag Hammarskjölds efterlämnade anteckningar. Texterna på såväl svenska som
samiska finns inhuggna på stenar, en vid varje meditationsplats.

7. Sjangeli
Spår efter tre seklers gruvlämningar! Sjangeli kopparmalmsfält blev känt 1696 och några år in på 1700-talet bröts malm här. Nya försök gjordes i mitten av 1700- och 1800-talet och planer fanns på brytning även tidigt 1900-tal. I dag finns rester av träbarackerna från 1800-talet och stenhusen kvar från gruvepoken. I övrigt finns husgrunder, skärpningar och gruvhål. Även under andra världskriget användes barackerna, då för den svenska vakten. För att komma till området krävs en rejäl fjällvandring.

8. Vierručohkka
Unika lämningar i mäktig fjällmiljö. Norr om fjället Vierručohkka ligger tre kallmurade renhagar som är uppbyggda av stenar och stenhällar.
Den största är uppmätt till 1220x120 meter. Nära en av stenhagarna finns även lämningar efter en kåta. Stenhagarna kan ha avsevärd ålder, men har använts ännu i modern tid. Stenhagarna hör till det trädfattiga fjällområdets byggnadstradition och är unika. Kulturmiljön är svårtillgänglig, men kan nås från vandringsleden norr om Mårmastugan.


NIKKALUOKTAVÄGEN
9. Nikkaluokta kapell
Okej, vi vet att Nikkaluokta inte ligger i Kiruna kommun, men vi måste ändå ta med denna underbara utpost. I byn finns Nikkaluokta kapell som uppfördes 1942 efter ritningar av den kända arkitekten Cyrillus Johansson. Han ritade en byggnad med samiska linjer som skulle motstå hårda vinterstormar. Kapellet byggdes på initiativ av De lappländska fjällkarlarnas klubb. De ville visa sin tacksamhet för vad fjällen och
fjällbygdens människor gett dem. I Nikkaluokta ligger även Fjällkarlarnas klubbstuga.

10. Pirttivuopio kulturstig
Lär dig mer om kokgropar och härdar. I Pirttivuopio gjordes 2005-2006 flera spännande upptäckter av bland annat härdar, kåtatomter, barktäkter och inte mindre än 45 kokgropar. Vandra längs stigen och du kan läsa om de olika lämningarna.

KIRUNA
11. Midnattssolstigen
Midnattssolstigen erbjuder en mycket fin och måttligt fysiskt krävande tur upp över kalfjället. Längs leden finns ett antal informationstavlor
om saker som berör Kiruna såsom gruvbrytning, flora och fauna, midnattssol, norrsken med mera. På toppen av Luossavaara får man fin utsikt över staden och kan se hur den påverkas av stadsomvandlingen.

12. Gruvstadsparken
I Gruvstadsparken, parken mellan staden och gruvan, finns fårhage, lekplatser, grillplats, utegym, skateramp, pumptrackbana, konstverk
och gestaltade platser efter byggnader som försvinner. Helt enkelt
något för alla. Glöm inte att ta en titt på platsen där Kirunas gamla stadshus stod, som nu är en del av Gruvstadsparken.

13. Kiruna kyrka
Utnämnd till Sveriges vackraste byggnad, en arkitektoniskt och konstnärlig pärla, och antagligen redan besökt av de flesta. Men inom några år byter kyrkan plats, så passa på och känn in kyrkomiljön innan dess!

14. Konstmuseet i norr
Sugen på en konstupplevelse? Konstmuseet i norr, Norrbottens länskonstmuseum, finns i Kristallen på Stadshustorget 1.

15. Jukkasjärvi
Med anor från 1600-talet är Jukkasjärvi en av de äldsta byarna i Norrbotten. På Kyrkudden finns såväl kyrkan som den gamla marknadsplatsen, idag en fornlämning där det finns grunderefter
marknadsbodarna. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1726, till stor
del med timmer från den gamla från 1600-talets början. Kyrkan uppfördes med en speciell konstruktion som var vanlig då men i dag är det
endast Jukkasjärvi kyrka som finns kvar vilket gör denna kyrka unik i landet.

16. Laxforsens kulturstigar
Två kulturstigar utgår från den gamla färjestugan i Laxforsen och passerar historiskt intressanta platser.

17. Leppäkoski
I Leppäkoski finns tydliga lämningar från 1600- och 1700-talet. Här fanns en hytta för att förädla den kopparmalm som bröts vid den närbelägna gruvan i Pahtavaara. Inom området finns rester av rostugnarna, smedjor, kol ochmalmupplag, en hamnanläggning samt bostadshus. I området finns också dödisgropar, ett fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring "isbiten" och den senare smälter bort, efterlämnar den en håla som utgör
dödisgropen. Fornlämningarna är tydliga och välbevarade. Området är skyltat och vid hyttområdet finns en rastplats.

ÖSTERUT
18. Suptallen
Mellan Vittangi och Svappavaara brukade hästskjutsarna stanna till och ta en färdknäpp, därav namnet. Tallen kvistades och toppen klipptes redan
1900-1901 för att trädet skulle bli lättare att skilja ut. Här finns i dag en
stor rastplats men framför allt kan du läsa mer om denna speciella tall som är fridlyst sedan 1932.

19. Masugnsbyns bruksområde
Här finns både ett tydligt bruksområde med anor från 1600-talet och en speciell kanjon. Se om du lyckas räkna antalet trappsteg ner till den 72 meter djupa dalgången. Här flyter bäcken Rautajoki förbi med minnen från tider då Kengisverkens första masugn i samhället var i drift ända till 1804. Kanjon är en del av Masugnsbyns naturreservat med mycket artrik
och delvis sällsynt växtlighet. Ta också en promenad runt bruksområdet i Masugnsbyn för att förkovra dig i brukets historia. Här stoltserar
bruksgården, som i dag är hembygdsgård, uppförd delvis under 1600-talet. Här finns också ett skyltat fornlämningsområde. Den gamla
transportvägen mellan gruvorna och masugnen, Järnets väg, ligger i byns östra ände och kan bjuda på en mer äventyrlig promenad i skog och mark.

20. Fångstgropssystem
I Vivungi finns en av norra Europas största koncentration av fångstgropar, cirka 400, inom ett väl avgränsat område. Groparna ligger mellan 40-50 meter från varandra och det går tydligt att se hur groparna stänger av passager i terrängen. Här finns även kokgropar och spår av stenåldersboplatser. Del av området är ligger nära väg och är lättillgängligt för besök.

21. Järnframställningplats
I Vivungi gjordes för några år sedan en arkeologiskt upptäckt när man hittade rester av järnugnar. Att det framställts järn i Norrbotten –och till och med stål – för över 2 000 år var en viktig pusselbit i att kartlägga länets förhistoria. 2019 byggdes liknande ugnar upp av Norrbottens
museum som i dessa testade att göra järn på stenåldersvis, och det lyckades.Experimentugnarna står kvar i dag.

22. Prinsessan Eugenies Minneskyrka
I Lannavaara ligger en gul speciell kyrka från 1933. Kyrkan är tillägnad
Prinsessan Eugenie för hennes arbete med Lappländska missionen i
Lannavaara 1883-1915.

23. Laestadiusleden
En vandring längs Laestadiusleden kan ligga rätt i tiden för att komma
ut i naturen och bort från en stressig vardag. Laestadiusleden är en pilgrimsvandring som går mellan Lannavaara och Lainio. Här ges tillfälle att ta del av en intressant kultur och historia om en ödemarksbygd i nordligaste Sverige. Leden följer de gamla stigarna som byborna vandrade
förr, den är lättvandrad och välmarkerad. Leden är märkt med Heliga Birgittas tecken.

24. Stenvalvsbroar
Stanna till och spana in dessa speciella broar. I trakten kring Idivuoma
finns fyra stenvalvsbroar som uppfördes i samband med byggandet av
vägen mellan Karesuando och Vittangi. Broarna är uppförda i huggen natursten och tre av dem har en mycket imponerande valvkonstruktion.
Samtliga broar uppfördes mellan åren 1909 och 1912.

25. Laestadius pörte
Under åren 1826-49 verkade prosten och botanisten Lars Levi Laestadius
i Karesuando som församlingens kyrkoherde. Det var här, i december 1845, som den väckelse startade som bär sitt namn efter honom. År 1828 byggdes den enkla stugan, i dag kallad Laestadius pörte, som är det enda kvarvarande huset av det pastorsbostället som fanns vid denna tid.

26. Karesuando kyrka
Sveriges nordligaste kyrka ligger vackert belägen vid gränsälven. Kyrkan ritades av arkitekt Gustaf Lindgren med friliggande timmer och hög
sockel och uppfördes 1905. Marken den står på är permanent permafrost.

27. Struves Meridianbåge
Kiruna kommuns världsarv! Struves meridianbåge utsågs 2005 till ett av Unescos världsarv. En av mätpunkterna finns på toppen av Tynnyrilaki.
Vägskyltar finns från vägen och promenaden upp är 900 meter och väl skyltad. Vindskydd, informationsskyltar, eldplats, ved och utsikt mot
andra punkter i meridianbågen finns och en känsla av historiens vingslag utlovas.

28. Rounala
Rounala kapell uppfördes troligen redan under 1500-talet som en av de första kyrkobyggnaderna i Torne lappmark, i dag syns endast spår av grunden. Till kapellplatsen hör även en ödekyrkogård och en minnessten som restes 1914 i den gamla kyrkans skepp. Enligt tradition byggdes kapellet av tre bröder från Rounala sameby och här begravdes främst samer. Platsen nås via Finland. (I skrivande stund råder inreseförbud
i Finland. Läs mer på UD:s hemsida om vad som gäller, innan du beger dig ut.)

29. Treriksröset
Sveriges nordligaste punkt där du kan vara i tre länder på tre sekunder! Behöver vi säga något mer? Ett måste på att göra-listan. Namnet har
sin förklaring i att tre länder, Sverige, Norge och Finland möts, vilket markeras med ett röse. Det första röset byggdes redan 1897 och 1926 fick
det sin nuvarande form. (I skrivande stund råder inreseförbud i Norge och
Finland. Läs mer på UD:s hemsida om vad som gäller, innan du beger dig ut.)

Publicerad av: N N

Senast ändrad: 2020-07-06