På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Så här hanterar vi personuppgifter

När du söker jobb hos oss på Kiruna kommun hanterar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Kiruna kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Kommunstyrelsen i Kiruna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen avseende behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vår personalavdelning  eller vårt dataskyddsombud. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Kiruna kommuns berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: De uppgifter du själv fyller i, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Kiruna kommuns rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till kommun@kiruna.se Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Publicerad av: Ann-Helen Andersson

Senast ändrad: 2018-11-19