På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Aktivitetsansvar för ungdomar 16-24 år

Kiruna Kommun har tagit ett samlat ansvar för ungdomar 16-24 år som saknar en gymnasieexamen. Uppdraget ligger under Arbetsmarknadsenheten och innebär att följa upp alla ungdomar samt erbjuda olika former av stöd och hjälp.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas och utan gymnasieexamen finns risker att hamna i en utsatt situation och arbetslöshet. Det kan leda till ett svårt utanförskap och ju längre avbrotten blir desto jobbigare kan det vara att ta steget tillbaka till studier eller annan sysselsättning.

Ungdomshandläggaren på Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda dig vägledning, inspiration, stöd och matchning. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att diskutera olika alternativ för att komma igång med studier eller praktik mot arbete. Målet är du ska ha någon form av sysselsättning som leder till att du kan försörja dig själv.

Vi samarbetar i olika team med bland annat studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och andra verksamheter
med ungdomar som målgrupp.

Vi har ett bra verktyg i form av utbildningskontrakt från Arbetsförmedlingens sida. Det riktar sig till ungdomar mellan 20-24 år utan fullständig gymnasieutbildning. Målsättningen med kontraktet är att du ska påbörja eller återgå till studier för att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Kontraktet är förmånligt då du får det höga bidraget från CSN. Studierna kan bedrivas på heltid eller deltid i kombination med praktik eller arbete. De flesta läser mot vuxenutbildningen på Lapplands Lärcentra, men det går också att läsa på Malmfältens folkhögskola.

Är du intresserad?

Kontakta Arbetsmarknadsenhetens ungdomshandläggare,
Elin Hietanen tel: 70731
elin.hietanen@kiruna.se 
Emma Taube tel: 796 71
emma.taube@kiruna.se

 

Vid ett första samtal bestämmer vi tillsammans med dig hur vi ska gå vidare. Du får ta med dig någon i familjen eller en kontaktperson om du vill.

Under relaterad information, till höger hittar du mer information om vad vi kan erbjuda dig. Där kan du även läsa den överenskommelse som Kiruna Kommun, på uppdrag av regeringen, har ingått tillsammans med Arbetsförmedlingen, Lapplands Lärcentra, Malmfältens Folkhögskola samt Lapplands Gymnasium för att minska ungdomsarbetslösheten. Målet med överenskommelsen är att förbättra samverkan mellan parterna för att förenkla för ungdomar att komma i arbete.

 

I Kiruna finns det uppskattningsvis 300 ungdomar mellan 16-24 år som av olika anledningar saknar en gymnasieexamen. Ungefär en femtedel av dessa var i början av 2016 utan sysselsättning eller okända för arbetsmarknadsenheten vid Kiruna kommun. Det är svårt för oss att hitta dessa ungdomar, därför önskar vi att föräldrar eller andra vuxna i ungdomarnas närvaro kontaktar oss om någon går hemma så vi har en möjlighet att erbjuda vägledning.

Innehållsansvarig: Monica Isaksson

Publicerad av: Annicka Salomonsson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-03-15