På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Minoritetsspråk

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska t.ex. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande.

Kiruna kommun är förvaltningsområde för tre minoritetsspråk; samiska (nordsamiska), finska och meänkieli (tornedalsfinska och lannankieli). Den samiska, den tornedalska och den svenska kulturen har levt här sida vid sida under lång tid och det mångkulturella är fortfarande ett kännetecken för Kiruna.

Suomi
Ruotsissa on viisi virallista vähemmistökieltä: suomi, saame, meänkieli, romani ja jiddish. Näitä vähemmistökieliä käyttävät ovat saaneet kielten historiallisen perinteen takia erityisoikeuksia. Suomea, meänkieltä ja saamea on esimerkiksi voitava käyttää yhteydenpidossa ruotsalaisten viranomaisten kanssa tietyissä kunnissa, joissa on suuri osuus saamenkielisiä, meänkielisiä tai suomenkielisiä.

Kiirunan kunta on kolmen vähemmistökielen hallintoalue: saamen (pohjoissaame), suomen ja meänkielen (tornedalsfinska ja lannankieli). Saamelainen, tornionlaaksolainen ja ruotsalainen kulttuuri ovat eläneet täällä rinnakkain pitkään, ja monikulttuurisuus on edelleen yksi Kiirunan tunnusmerkeistä.

Meänkieli
Ruottila oon viis julkista minuriteettikieltä: suomenkieli, saamenkieli, meänkieli, romaninkieli ja jiddish. Net oon minuriteettikieliä joilako oon histuurialiset perinöt, ja sen takia niile jokka puhuvat niitä kieliä oon annettu erityisempiä oikeuksia. Sitä häätyy saattaa esim. käyttää suomenkieltä, meänkieltä ja saamenkieltä ko oon yhtheyvessä ruottalaisitten minuriteetitten virastoitten kansa vississä kunnissa joilako oon suuri osa ihmisiä jokka puhuvat saamenkieltä, meänkieltä elikkä suomenkieltä.

Kirunan kunta oon hallintakuntaalue kolmele minuriteettikielele; saamenkieli (pohjoissaamenkieli), suomenkieli ja meänkieli (tornionlaaksonsuomi ja lannankieli). Saamelainen, tornionlaaksolainen ja ruottalainen kulttuuri oon pitkän aikaa elähneet vierekkää täälä ja monikulttuurisuus oon vieläki tunnusmerkki Kirunalle.

Sámigiella
Ruoŧas leat vihtta almmolaš unnitlogugiela: suoma, sámi, meängiella, romani ja jiddiš. Dáin lea historjjálaš duogáš, danne leat daid gielaid geavaheddjiin sierra rievttit. Dalle go ovdamearkka dihte leat oktavuođat eiseválddiiguin, muhton gielddain gos stuorra oassi ássiin sámástit, suomastit dahje hupmet meängiela, galgá máhttit geavahit suoma, meängiela dahje sámegiela.

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide: suoma, sámi (davvisámi) ja meängiela (durdnosleagisuoma ja lannankieli ). Sámiid, durdnosleagilaččaid ja ruoŧŧelaččaid kultuvrrat leat gávdnon bálddalagaid guhkes áiggiid ja máŋggakultuvrralašvuohta lea Girona dovdomearka.

Innehållsansvarig: Susanne Hägglund

Publicerad av: Lisa Franck

Senast ändrad: 2019-06-24