På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Doarjja ja fuoladeapmi

Dat soaitá mearkkašit stuora lávkki ja stuora vuogáiduvvama-fuomášit ahte ii birge áibbas akto dego lea hárjánan. Dárbbaha sierralágan doarjaga vai birge iežas árgabeaivvi-soaitá muhtumin gaskaboddosaččat dehe muhtumin guhkit áigge.

Sosiála bálvalus namuha golbma barggu sosiála ruovttubálvalussii. Go skibasvuođa, doaibmahehttejumi dehe boarástuvvama dihte ii šat birge iežas eallinvugiin olbmos lea riekti veahkkái vai sáhttá orrut ruovttus dehe dikšun- ja fuolahanorohagas.

Das gii oažžu veahki lea ain vástu iežastis ja iežas dilis. Ulbmilin vehkiin lea nannet eavttuid sorjjatkeahtes eallima eallimii. Dat mearkkaša ahte veahkki , nu guhkás go vejolaš hábmejuvvo veahkkin iešveahkkái.

Ulbmilin dárboárvvoštallamiin lea ahte sosiálahálddahusa veahkkegieđahalli ja dat gii ohca veahki ovttas galgaba dutkat ja plánet dan dárbbu mii lea ja hábmet ulbmila veahkkái.

Veahkkegieđahalli dat mearrida virgeolbmo vásttu vuolážin. Jus eai soabat dárbbuin ja ulbmiliin, lea das gii ohcá veahki riekti váidalit mearrádusa Hálddahusriektái, ohccis lea riekti oažžut veahki váidalusa hábmemis.

Innehållsansvarig: Kommunkansliet, Susanne Hägglund

Publicerad av: Ann-Helen Andersson

Senast ändrad: 2019-06-27