På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Pressinbjudan

Nu analyseras Kirunas kulturmiljöer

Kiruna kommun startar upp arbetet med Kulturmiljöanalys etapp två. Målet med projektet är att ta tillvara stadens kulturvärden i stadsomvandlingen.

Plats: Kiruna stadshus, kommunstyrelsens sessionsal

Datum och tid:  tisdag den 15 oktober 2013 klockan 12:30

Medverkande: 
Kiruna kommun: Anja Taube förvaltningschef, Clara Nyström kommunantikvarie, Lennart Lantto kultursekreterare, Hans Utstrand stadsarkitekt, Eva Ekelund, mark- och exploateringschef. Övriga: Kerstin Segerlund-Lundin länsantikvarie, Sara Hagström-Yamamoto Norrbotten museum chef avd. kulturmiljö, Joakim Norman projektledare LKAB. Konsultgrupp: Annie Arnqvist uppdragsansvarig arkitekt, Thomas Nylund arkitekt, Bertil Thelin bebyggelseantikvarie, Inger Olsson arkitekt och restaureringsarkitekt, Ann Mari Westerlind arkitekt, Lars-Erik Gunnar, landskapsarkitekt.

Det är ett stort gäng med bred kompetens som samlas för att föra arbetet med kulturmiljöerna i Kiruna framåt. Projektledare är kommunens kommunantikvarie sedan oktober, Clara Nyström. Totalt finns runt 20 personer med i projektet på ett eller annat sätt.

Kulturmiljöanalysen kommer att innehålla konkreta förslag på vilka byggnader och miljöer som är väsentliga för Kiruna i framtiden. Vad och hur mycket av de kulturhistoriska miljöerna behöver flyttas? Vilka strukturer är viktiga för att integrera flyttade byggnader och miljöerna i nya sammanhang? Men analysen ska också ge förslag på hur stadens karaktärsdrag bör hanteras för att vara en resurs i framtiden.

Välkommen att ta del av en presentation av projektet och träffa kommunantikvarien och några av projektmedlemmarna!


För ytterligare upplysningar:
Clara Nyström, telefon 073-7151740, Anja Taube, telefon 070-6019512


Publicerad av Ulrika Hannu