På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Pressmeddelande

Handelsgatan i det nya Kiruna

I sommar tar vi första spadtaget till vårt nya stadshus. Det blir även startskottet för byggandet av den nya stadskärnan, som ska rymma handel, bostäder, hotell, viss kommunal service och arbetsplatser.

Under de följande åren fortsätter utbyggnaden av den nya staden och beräknas pågå under 10-15 år. En viktig utgångspunkt, när vi planerat den nya stadskärnan, har varit att lyssna in Kirunabornas synpunkter och förväntningar på den nya staden. Kirunaborna har varit mycket tydliga i sina åsikter. I dagens centrum saknas ett stortorg värt namnet, man tycker att stadskärnan är för utspridd - det finns till exempel inte en enda gata med butiker på bägge sidor. Man saknar stadskänslan och efterfrågar en tät och funktionsblandad stadskärna. I förra veckan deltog vi i ett möte med stadens handlare och Kiruna Citysamverkan och kunde med glädje notera att handelns önskemål i allt väsentligt överensstämmer med Kirunabornas.

Vi har tagit fram ett planförslag som möter dessa önskemål. Vi utgår från ett levande och aktivt stadstorg där stadshus, stadshotell, restauranger, caféer, kulturhus och butiker kan bidra till ett aktivt stadsliv.

I bilden nedan redovisas en skiss över vår plan för utveckling av stadstorget och handelsgatan.

 

Handelsgata nya Kiruna

Se bilden i större format här. 

I stadstorgets östra del tar sedan Kirunas nya handelsgata sin start. Här är tanken att skapa en ombonad stadsgata med butiker i bottenvåningarna på bägge sidor om gatan, i våningarna ovanför butikerna finns bostäder och arbetsplatser. Vi kan inte nog understryka hur glada vi är över att många av butiksägarna i dagens centrum redan varit i kontakt med oss och uttryckt önskan att få etablera sig på handelsgatan. Om vi fortsätter vandringen österut längs handelsgatan och närmar oss den nya E10:an möter vi ett nytt inslag. Ut mot E10:an har vi planerat ett område för volymhandel (storköp). Också här har vi fått en glädjande respons från handeln. 

Vad händer härnäst?

Att planera och bygga ett stadstorg och en handelsgata låter sig lättare sägas än göras. Det är många aktörer inblandade: byggare, finansiärer, handelsidkare, fastighetsägare. Kiruna kommun har bjudit in alla dessa aktörer till ett kick-off möte den 11 mars. Insikten är att alla de goda intentioner och idéer som finns måste inordnas i en sammanhållen plan för utveckling. Kommunen kommer att ta ansvaret att samordna processen för att tillsammans med andra aktörer skapa den attraktiva stadskärna som Kirunaborna och handeln så tydligt gett uttryck för.


För ytterligare upplysningar
Kristina Zakrisson, Kirunas kommunalråd, Telefon: 070-7365657


Publicerad av N N