På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hot och våld

Är du utsatt för våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Du kan då vända dig till oss på socialförvaltningen. Det finns även flera möjligheter för dig att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period.

Det finns hjälp att få!

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat.

  * Kvinnor och barn som är rädda för någon närstående har rätt till hjälp och stöd från samhället.
  * Många kvinnor och flickor är utsatta för våld från nuvarande eller före detta man, sambo, pojkvän.
  * Att hota eller att slå en annan person är förbjudet enligt lag.
  * Kvinnofridslagen kom år 1998 som förstärkte skyddet mot kvinnor genom införandet av det nya begreppet "Grov kvinnofridskränkning", som innefattar misshandel, hot och sexualbrott mot närstående.
  * Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och är vanligare än man tror.
  * Det kan vara svårt att prata om detta, men om Du berättar kan Du få hjälp.

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Akuta insatser
  * Stödsamtal
  * Kontakt med sjukvård/Polis 
  * Tillfälligt boende

Långsiktiga insatser
  * Fortsatt stödsamtal
  * Praktisk hjälp
  * Uppföljande kontakter t.ex. kurator, läkare mm

Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stora möjligheter att få stöd, hjälp och skydd genom att ringa något av numren under kontakter i högerspalten.

Vid misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen genom att ringa 114 14 eller till socialtjänsten 0980-703 44 och be om att bli kopplad till socialsekreterare. Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte. Mer information om vad och hur du gör finner du på sidan Barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld.

Publicerad av: N N

Senast ändrad: 2013-08-01