På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Boende, särskilda och korttidsvistelse

I Kiruna Kommun finns idag ca 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut om vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen. Lägenheterna är till för den som behöver omvårdnad, omsorg och service dygnet runt.

De olika boendena fyller olika behov och på samtliga boenden finns tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuteroch sjukgymnaster. Den enskilde har enligt socialtjänstlagen rätt att ansöka om vård- och omsorgsboende och sedan få ett beslut som utgår ifrån en individuell behovsbedömning. En ansökan om att få flytta till vård- och omsorgsboende blir oftast aktuell när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt attbo i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Du som vårdar din närstående i hemmet kan få hjälp med avlösning. För att få avlösning behövs ett biståndsbeslut. Ni kan få avlösningen under några timmar, en dag, en kväll, en natt eller upptill två veckor. Du och din närstående kan själva komma med önskemål om när avlösningen ska ske

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2020-04-17