På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Särskilda boenden inom socialpsykiatrin

I kommunen finns två särskilda boenden, Glimten med 9 lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning och Bromsgatan 12a med 5 lägenheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med trygghet och personal dygnet runt. Du får det stöd du behöver för att känna trygghet och skapa struktur och rutiner för att kunna utföra dina vardagssysslor. Stödet kan också vara att bryta isolering och ensamhet. Målet är att hjälpa dig att få ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande behov av stöd som inte kan tillgodoses av boendestöd i det egna hemmet.

Hur går det till att få särskilt boende?

Du ansöker om särskilt boende hos biståndshandläggaren som beslutar enligt socialtjänstlagen/LSS och individuella behov. Ett boendebeslut ska vara hjälp till självhjälp.

Hälso- och sjukvårdsansvar

Inom kommunal verksamhet finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samlade. På boendet finns en PAS-sjuksköterska. Det kan även finnas andra vårdgivare som har ansvaret för din behandling. Ex Hälsocentralen, Specialistpsykiatrin.

Kvalitetsdeklaration

Socialnämnden har 2010-06-22 antagit kvalitetsdeklaration avseende särskilt boende för socialpsykiatrin. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta sig av förvaltningen. Se länk till höger under relaterat innehåll.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-11-22