På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bostad med särskild service och stöd

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS) kan bostad med särskild service beviljas. I Kiruna kommun finns tre boendealternativ - gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad och Servicebostad
Boende med särskild service för vuxna med en funktionsnedsättning kan se olika ut. I gruppbostad och servicebostad ingår särskild service, förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i dessa två boendealternativ.

I bostaden har man egna möbler och hyr en lägenhet själv. I anslutning till boendet finns personal till hands för att hjälpa till med vardagliga göromål som t.ex. tvätt, städ, handling, fritidssysselsättning och socialt stöd. Personalen arbetar med individuellt socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personens egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling. Kommunen svarar upp till sjuksköterskenivå för de boendes hälsa.

Annan särskilt anpassad bostad
Med "annan särskild anpassad bostad för vuxna” avses en bostad som anvisas av kommunen med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov. I denna boendeform finns ingen personal att tillgå.Denna boendeform är inte att betrakta som en ”bostad med särskild service” och kommunen har därför inte ansvar för hälso- och sjukvården för de personer som bor i denna boendeform.

Intresseanmälan för bostad enligt LSS
En intresseanmälan kan göras av den som i framtiden tror sig ha behov av bostad med särskild service. Kiruna kommun använder intresseanmälan för att planera framtida behov av bostäder för funktionsnedsatta. Blankett för intresseanmälan finns att få från LSS handläggare och på Kiruna kommuns hemsida. När behovet blir aktuellt görs en ansökan till LSS-handläggaren.

Kvalitetsdeklaration
Socialnämnden har 2010-05-25 antagit kvalitetsdeklaration avseende bostad med särskild service för vuxna och korttidsboende enligt LSS. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig av förvaltningen. Se länk till höger under relaterat innehåll.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2020-01-13