På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Drogförebyggande arbete i Kiruna kommun

Kiruna kommun arbetar aktivt med tobak- och alkoholrelaterad hälsa. Samverkan sker med krögare, utbildning av personal i krogmiljö i modellen Ansvarsfull alkoholservering. När det gäller evenemang används metoden Blås Grönt för att uppmuntra unga att delta eller fira ett evenemang nykter. Deltagares val bemöts med uppmuntran av valet att delta. Exempel på evenemang i kommunen handlar det om Grundenten och skolornas avslutning inför sommarlovet. 

Tillsyner på krogen görs av kommun, polis och andra myndigheter för kontroll av efterföljandet av alkohollag och kommunens alkoholpolicy.
Även upplysningskampanjer kan ske utanför t ex Systembolaget.

För en sund och hälsoinriktad träningsmiljö sker samarbete med träningsställen i Kiruna kommun som innefattar privatägda gym till ideella föreningar gällande anti-dopingarbete tillsammans med polisen.
Utbildning i 100% ren hårdträning sker och samarbetet gör att polisen kan komma in på träningsställena för oannonserade dopingtest och samtal med de tränade samt personal. 

Anti-droggruppen i Kiruna kommun
Det är en samverkansgrupp med speciell inrikting att förebygga användning och drogbruk hos ungdomar. Gruppen består av polis, ungdomskonsulent, representanter för socialtjänstens ungdomsgrupp och missbruksvården, rektorer från gymnasierna och rektorsrepresentant för grundskola, ungdomshandläggare på arbetsmarknadsenheten samt folkhälsostrateg. Den sistnämda är sammankallande för arbetsgruppen.

I gruppen delges statstik och lägesbild, insatser planeras för till exempel riskhelger, tobaksförebyggande åtgärder, droginformtion till föräldrar och skolpersonal. Även samarbete med sociala föreningar är några av gruppens uppgifter. 
Det drogförebyggande arbetet sker inom ramen för det lokala Brottsförebyggande rådet i Kiruna (lokala brå), länk finns under relaterat innehåll.

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2020-07-09